Betenkninger fra geistligheten i Norge om Kirkeordinansen 1607 og 2. Bok av Norske Lov 1687

Betenkninger fra geistligheten i Norge om Kirkeordinansen 1607
og 2. Bok av Norske Lov 1687
foranlediget av planene om å revidere kirkelovene 1631–1753

Betenkningene er svar på ordre fra København om å uttale seg vedrørende en aktuell plan om å revidere hele den grunnleggende kirkeloven: enten den norske kirkeordinansen av 1607 eller 2. Bog ("Om Religionen og Geistligheden") i Norske Lov 1687. Utgaven begrenser seg dermed til tre perioder da det var konkrete planer om å revidere hele lovverket, nemlig 1631, 1682 og 1737–1753.

Innbundet. Heftet utgave er også tilgjengelig i nettbutikken.

Ved H. Fæhn, Oslo 1985

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00