Christen Jensøn, Den Norske Dictionarium eller Glosebog

Christen Jensøn, Den Norske Dictionarium eller Glosebog

Bind III i serien Ældre norske sprogminder. Bind I, IV og V i denne serien er også tilgjengelig i Nettbutikken.

Dette er en nyutgivelse av et verk som ble utgitt i København i 1646.

Fra tittelbladet 1646:
Den Norske DICTIONARIUM Eller Glosebog,
vdi huilcken indeholdis mange Norske Gloser, og daglige Tale, atskillige Redskaber, Fuglis og Fiskes, saa oc Diurs Naffne, som i Norge findis og kaldis. Item Bondens Seyerserck oc Allmanach, som kaldis Primstafven med sine Characteribus oc forklaring.
Alle dem udi Danmarck oc Norge, som haffue lyst at vide det Norske Lands Vjs oc Maal, til en løstig tjds fordrift oc Kundskab.

Forfatterens formål var vise sine landsmenn at de hadde et eget språk. Christen Jensøn var prest i Askvoll i Sunnfjord og var også oppvokst der, og hans Norske Dictionarium gjenspeiler da også Sunnfjordsmålet slik det var på den tid.

Utgiver T. Hannaas har skrevet faglig innledning, utarbeidet en ordliste over "nyord" som ikke har funnet veien inn i de nynorske ordbøker som fantes i 1915, samt registre over "Ordtøke og hermor", "Gaator" og "Truer".

Utgaven inneholder tegning av en primstav fra Sunnfjord med forklaringer, i faksimile fra 1646-utgaven.

Ved T. Hannaas, Kristiania 1915

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 220,00