Christian den fjerdes recess 1643

Christian den fjerdes recess 1643

Opptrykk av den store recess av 1643 etter V.A. Sechers utgave i femte bind av Corpus Constitutionum Daniæ.

Christian den fjerde sto i spissen for en egen omfattende lovgivningsvirksomhet, og to ganger i løpet av sin regjeringstid lot han samle det meste av denne lovgivning i såkalte recesser og utgi dem i trykk. De ble kalt den lille og den store recess. Den første ble godkjent ved kgl. res. 31. mars 1625 og den andre 27. februar 1643.

Opptrykk, Oslo 1981

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 250,00