Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632–1677. Navneregister

Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632–1677. Navneregister

Christianiæ Dom-Kirkes Bog er en regnskapsbok for byens første domkirke, Hellig Trefoldighetskirken, som lå i Rådhusgaten nær Akershus og brant i 1686. Utgaven av Christianiæ Dom-Kirkes Bog forelå allerede i 1978 ved Edwin Torkelsen. Den er også tilgjengelig i nettbutikken.

I 2000 gav Riksarkivet ut et etterlengtet register til boka. Registeret er delt opp slik at en i tillegg til å slå opp fornavn og stedsnavn, også kan gå inn i teksten via slektsnavn, geografiske navn, navn på titler, yrker, verv og embeter.

Ved T.H. Vigerust, Oslo 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 50,00