Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, I

Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, I

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser, Meddelelse nr. 33

Bind I innholder følgende dagbøker:

Niels Christian Geelmeydens dagbog 1740–41
Poul Jochumsen Moltzous dagbog 1743–44
Niels Rasch Egedes dagbog 1776–77
Marcus Nissen Myhlenphorts dagbøger 1786–1812 i uddrag

Bind II og III i denne serien er også tilgjengelige i nettbutikken.

Ved H. Ostermann, Oslo 1935

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00