Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, II

Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, II

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser, Meddelelse nr. 58

Bind II inneholder Andreas Bruuns og Aron Arctanders dagbøker fra undersøkelsesreisen i Julianehaab distrikt 1777–1779.

Bind I og III i denne serien er også tilgjengelige i nettbutikken.

Ved H. Ostermann, Oslo 1944

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00