Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, III

Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, III

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser, Meddelelse nr. 59

Bind III inneholder Frederik von Rosbachs journal fra Arveprinsens Eiland 1813–1818

Bind I og II i denne serien er også tilgjengelige i nettbutikken.

Ved H. Ostermann, Oslo 1944

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 80,00