Den Norske Kirkes Mindeskrift ved Reformationens 400-Aars Jubilæum

Den Norske Kirkes Mindeskrift ved Reformationens 400-Aars Jubilæum

Utkast til en norsk Kirkeordinants
Efter Kong Christian IVs Befaling forfattet av Norges Superintendenter i Aaret 1604
og nu efter Tiltak av Reformations-Jubelaarets Biskopper paa offentlig Bekostning for første Gang utgivet ved
Oluf Kolsrud

Med et Sendebrev fra Den Norske Kirkes Biskopper om den Lutherske Reformations Væsen og betydning. (1917)

Omslag og friser er komponert av Brynjulf Larsson over gamle motiv.

Ved O. Kolsrud, Kristiania 1917

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00