Den Norske Kvæsthuskassa (Krigshospitalskassa) 1679–1814

Den Norske Kvæsthuskassa (Krigshospitalskassa) 1679–1814
med eit tillegg um
Den Norske Officers-enkjekassa

Eit blad av vaar militære administrasjons-historie

Ved G. Indrebø, Oslo 1927

Serprent av Meddelelser fra det norske riksarkiv III

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 75,00