Finnemanntallet 1686

Finnemanntallet 1686

Finnemanntallet 1686 kom istand som følge av et reskript av 5. desember 1685 som påla at det ble satt opp manntall over "alle slags Finner" i hvert fogderi i "Vort Riige Norge".

Manntallet skulle inneholde navn på hver finne, samt opplysninger om hvor mange personer som hørte til husstanden, om finnene oppholdt seg på stedet med eller uten tillatelse, om bøndene hadde skade eller fordel av det, om finnen bodde på rydningsplass eller ikke, om han betalte noe for stedet, om han søkte ting og kirke. Opplysningene skulle sendes Danske Kanselli i København.

Utgaven inneholder alle bevarte besvarelser samt sak- og navneregister.

Ved E. Opsahl og H. Winge, Oslo 1990

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00