Fredrikstad lagtingsprotokoll 1607–1615

Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I–VIII 1607–1615

Fredrikstad lagdømme omfatter i det aktuelle tidsrommet det nåværende Østfold fylke med unntak av Mossedal (Hobøl og Tomter) og Marker.

Det er økonomiske saker, særlig gjeldssaker, som utgjør hovedparten av saksmengden.

Heftet utgave. Innbundet utgave er også tilgjengelig i nettbutikken.

Ved O. Sandaaker, Oslo 1989

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 200,00