Geistlig edsprotokoll for Oslo og Hamar stifter 1601–1730

Geistlig edsprotokoll for Oslo og Hamar stifter 1601–1730 

Kirkeordinansen av 1539 påla prestene å avlegge ed (lydighetsed) til lensherren på kongens vegne før kollatsbrev ble skrevet ut. Ved den påfølgende ordinasjonen pleide biskopene på sin side å avkreve prestene et edelig løfte (presteeden) som inneholdt deres forpliktelser med hensyn til liv og lære, de kirkelige vedtekter, studier og lydighet mot overordnene.

Biskop Anders Bentsen Dall som ble innviet til biskop i Oslo og Hamars stifter 29. mars 1601, innrettet ved sin tiltredelse en protokoll til innførelse av prestenes ed. Denne protokollen ble videreført av de følgende 7 biskopene inntil 1730, og er den eldste bevarte protokoll av sitt slag i Norge.

Geistlig edsprotokoll for Oslo og Hamars stifter inneholder edsformularer og avlagte eder for Ministri (sogneprester), Comministri (kapellaner) og Pædagogi (lærere). Utgaven er forsynt med registre for hver av de 3 embedsklassene.

Ved S.H. Finne-Grønn, Kristiania 1918

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00