Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563

Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset 1563

Regnskapet over Gørvel Faderdatters nordenfjeldske gods i Norge.

Oppstillingsprinsippene for regnskapet er geografisk og administrativt betinget. Først er innført landskyldinntektene fra Giske-godset med eiendommer i Romsdalen og på Sunnmøre, deretter landskyldinntektene fra Finne-godset med gårder/gårdsparter på Voss, i Hardanger og Ryfylke, til slutt de samme inntektene fra restene av det gamle Bjarkøy-godset og annet "strøgods". Deretter er andre typer inntekter ført før inntektene av selve Giske-gården. Utgiftene er ført under hvert enkelt vareslag til slutt etter at de fleste inntektene er tatt med.

Ved P.Ø. Sandberg, Oslo 1986

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00