Grønlandske distriktsbeskrivelser forfattet av nordmenn før 1814

Grønlandske distriktsbeskrivelser forfattet av nordmenn før 1814

Særtrykk av Norges Svalbard- og ishavs-undersøkelser, Meddelelse nr. 39

Innhold:
Peder Baades Egedesmindes distrikts beskrivelse
Marcus Nissen Myhlenphorts Egedesmindes distrikts beskrivelse
Peter Andreas v. Cappelens Ûmánaqs distrikts beskrivelse
Bruuns dagbøger fra Upernavik 1769–70, 1772–73, 1774–75

Ved H. Ostermann, Oslo 1937

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00