Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600

Jordebok for Bergen bispedømme ca. 1600.
Med jordebok for Hospitalet i Bergen ca. 1617–21.

Norske kyrkelege jordebøker etter reformasjonen, bind II

Denne jordeboken er den eldste etterreformatoriske jordeboken som forteller om det det geistlige godset i Bergen bispedømme, og er en viktig kilde for stedsnavnsgransking.

Jordeboken inneholder fortegnelse over navn på de gårder/gårdparter, bygrunner, bygårder og andre faste eiendoms- og inntektsrettigheter som kirker og geistlige institusjoner i Bergen hadde og tilsvarende opplysninger for det som hørte til den lokale kirkeorganisasjon. Videre gis det bl.a. opplysning om landskyldens størrelse for hver enkelt part, og om hvilke vareslag den betales med.

Ved O-J. Johannessen, Oslo 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00