Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536–1814

Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536–1814
især vedrørende centraladministrationen

Denne bibliografien er utarbeidet av to arkivarer i det danske og norske riksarkivet, for å dekke behovet for en ajourført dansk-norsk oversikt over bøker og artikler som dekker fellestidens historie. Som tittelen viser, er det lagt særlig vekt på sentraladministrasjonens historie, fordi arkivene fra sentraladministrasjonen utgjør grunnstammen i riksarkivene i både Danmark og Norge. Bibliografien henvender seg både til profesjonelle brukere og til den interesserte allmennhet, f.eks. slektsforskere. Den vil være uunnværlig for alle som bruker eller interesserer seg for arkiver fra tiden før 1814, og den vil bli et nyttig hjelpemiddel i alle biblioteker som får historiske spørsmål fra publikum.

Boken har tre deler: en kortfattet innledning om utvalgskriteriene, en omfattende bibliografisk del og endelig en kommenterende forskningsoversikt. Bibliografien omfatter ca. 2.400 titler med fulle bibliografiske data, mens forskningsoversikten bl.a. viser hvilke spørsmål forskningen hittil særlig har konsentrert seg om. I tillegg til bøker og artikler om sentraladministrasjonen og dens forskjellige organer omfatter bibliografien generelle trykte hjelpemidler i form av leksika og håndbøker, hjelpevitenskaper, historiografi og historiske oversiktsverk. Boken dekker også politiske forhold, generelle arbeider om lokaladministrasjon, biografi og selvsagt arkivvesen.

De bibliografiske innførslene er på norsk eller dansk, mens resten av teksten er på dansk.

Av E. Gøbel og K. Sprauten, København/Oslo 1997

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 250,00