Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder fraa fyrste helvti av 1600-talet

Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder fraa fyrste helvti av 1600-talet
(Handskr. No. 464, 8° i Thottske samling)

Fra originalens forside:
Indeholden er een Begyndelse til een liden Norsk Grammatica; Resten er Nogle faa Norske Ordsprog

Vi kjenner ikke forfatteren, men ut fra skrift og ordformer anslår utgiver dette til å være fra Vest-Agder fra første halvdel av 1600-tallet, kanskje nærmere bestemt Kvinesdal. Manuskriptet inneholder en svært kortfattet mållære, den eldste vi kjenner for nynorsk bygdemål. Del 2 er en samling på hele 300 ordspråk, ofte med eksempler på tilsvarende kjente ordtak på datidens dansk eller latin.
Utgaven er utstyrt med ordliste til ordtakene.

Dette er bind I i serien Ældre norske sprogminder. Bind III–V i denne serien er også tilgjengelig i Nettbutikken.

Ved T. Hannaas, Kristiania 1911

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 220,00