Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745, II

Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745, II

Schnitlers grenseeksaminiasjonsprotokoller er utgitt i 3 bind.

Bind I-II inneholder grenseprotokollene volum 1-6 med vitneavhør om grenseforholdene mellom Norge og Sverige fra Røros den 16. april 1742 til Straumfjord i Skjervøy den 13. september 1745. Bind III inneholder Schnitlers 7. Volum: "Beskrivelse af Vaardehus-Amt eller Finmarken."

Bind II er utgitt ved J. Qvigstad og K.B. Wiklund, Oslo 1929. Opptrykk, Oslo 1991

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00