Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745

Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745, III

Schnitlers grenseeksaminiasjonsprotokoller er utgitt i 3 bind.

Bind I-II inneholder grenseprotokollene volum 1-6 med vitneavhør om grenseforholdene mellom Norge og Sverige fra Røros den 16. april 1742 til Straumfjord i Skjervøy den 13. september 1745.
Bind III inneholder Schnitlers 7. Volum: "Beskrivelse af Vaardehus-Amt eller Finmarken."

Det følger 2 kart med dette bindet:

1) Thomas Hans Heinrich Knoffs håndtegnede kart over Finnmark fra ca 1750
2) Kart over Finmarken, trykt i NGO 1905

Bind III er utgitt ved L.I. Hansen og T. Schmidt, Oslo 1985.

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00