Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572–1580

Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572–1580

2 protokoller fra Oslo lagting.

Disse opptegnelsesbøkene er de eldste bevarte antydninger til rettsprotokoller vi har i Norge. De er derfor ikke av liten betyding for rettshistorien, i tillegg til at de gir kultur- og personalhistoriske og topografiske opplysninger.

Opptegnelsesbøkene gir korte resyméer av dommer og saksforhold. De har en kladdemessig og tilsynelatende foreløpig form.

Heftet utgave. Innbundet utgave er også tilgjengelig i nettbutikken.

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 150,00