Norske Herredags-Dombøger, Annen Række

Norske Herredags-Dombøger
Annen Række: 1607–1623

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Hele serien dekker perioden 1578 til 1664.

Annen rekke dekker perioden 1607-1623 fordelt på bind I–VIII. Angitt pris gjelder samlet for hele annen rekke.

Ved E.A. Thomle og P. Groth, Christiania/Oslo 1904–1929. Opptrykk, Oslo 1987

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 400,00