Norske Herredags-Dombøger, Fjerde Række

Norske Herredags-Dombøger
Fjerde Række: 1652–1664

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Hele serien dekker perioden 1578 til 1664.

Fjerde rekke dekker perioden 1652–1664 fordelt på bind I–III. Angitt pris gjelder samlet for hele fjerde rekke.

Ved J.A. Seip og I. Kvamen, Oslo 1941–1959

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 300,00