Norske Herredags-Dombøger, Første Række

Norske Herredags-Dombøger
Første Række: 1578–1604

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Serien dekker perioden 1578 til 1664.

Første rekke dekker perioden 1578–1604 fordelt på bind I–VI. Angitt pris gjelder samlet for hele første rekke.

Ved E.A. Thomle, Christiania 1892–1903. Opptrykk, Oslo 1983–1984

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 400,00