Norske Herredags-Dombøger, Sakregister og Lovregister

Norske Herredags-Dombøger,
Sakregister og Lovregister

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Hele serien dekker perioden 1578 til 1664.

Sakregister og Lovregister er til hele serien, 1.-4. rekke, av Norske Herredags-Dombøger. Navneregistre finnes som siste bind/hefte i den enkelte rekke.

Ved P. Sira og T.A. Høeg, Oslo 1976

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00