Norske Herredags-Dombøger, Tillegg

Norske Herredags-Dombøger,
Tillegg til 1.–4. rekke

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Hele serien dekker perioden 1578 til 1664.

Tilleggsbindet består av 2 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet.

Ved O. Grønli, Oslo 1966–1972

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 160,00