Norske Herredags-Dombøger, Tredje Række

Norske Herredags-Dombøger
Tredje Række: 1625–1646

Herredagen var et utvalg av det danske riksrådet som sammen med stattholderen, kansleren og enkelte norske lensherrer og lagmenn virket som norsk høyesterett. Norske Herredags-Dombøger inneholder dommer, retterbøter og andre avgjørelser som ble truffet av Herredagen. Hele serien dekker perioden 1578 til 1664.

Tredje rekke dekker perioden 1625–1646, fordelt på bind I–IX. Den angitte prisen er samlet for bind I–IX.

Ved P. Groth, Fr. Scheel og E.W. Orholt, Oslo 1929–1934

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00