Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, IV

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

IV: 1520-1570

Serien Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede består av 5 bind. Av innholdet kan nevnes regnskaper med skattyternes navn, bl.a. over tiendpengeskatten ca 1520 fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge i bd. II og III, gjengjerden fra Østlandet 1514 i bd. I og 1528 i bd. IV. Serien inneholder også jordebøker og mindre slotts- og lensregnskaper.

Bind IV er fordelt på 3 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet.

Ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1903-1906. Opptrykk, Oslo 1984

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00