Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, V

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

V: 1522-1568

Serien Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede består av 5 bind. Av innholdet kan nevnes regnskaper med skattyternes navn, bl.a. over tiendpengeskatten ca 1520 fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge i bd. II og III, gjengjerden fra Østlandet 1514 i bd. I og 1528 i bd. IV. Serien inneholder også jordebøker og mindre slotts- og lensregnskaper.

Bind V er fordelt på 3 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet.

Ved A.O. Johnsen, Oslo 1966-1983

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 200,00