Norske lensrekneskaps-bøker 1548–1567, II

Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567

II: Rekneskap for Akershus len 1560–1561

Det er kommet ut 6 bind i denne serien. Bind I-II dekker Akershus len, bind III-V Bergenhus len, bind VI Trondheims len. Foruten slotts- og tollregnskaper o.l. er her også skatte- og bygselregnskaper med gårdsnavn og eiendomsoppgaver.

Oslo 1940

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 100,00