Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567, IV

Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567

IV: Rekneskap for Bergenhus len 1566–1567;
A. Inntekt

Det er kommet ut 6 bind i denne serien. Bind I-II dekker Akershus len, bind III-V Bergenhus len, bind VI Trondheims len. Foruten slotts- og tollregnskaper o.l. er her også skatte- og bygselregnskaper med gårdsnavn og eiendomsoppgaver.

Oslo 1941

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 100,00