Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567, V

Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567

V: Rekneskap for Bergenhus len 1566–1567;
B. Utgift
C. Dei nordlanske lena og Finnmark
D. Ekstrakt

Det er kommet ut 6 bind i denne serien. Bind I-II dekker Akershus len, bind III-V Bergenhus len, bind VI Trondheims len. Foruten slotts- og tollregnskaper o.l. er her også skatte- og bygselregnskaper med gårdsnavn og eiendomsoppgaver.

Oslo 1943

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 100,00