Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567, VI

Norske lensrekneskapsbøker 1548–1567

VI: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548–1549 og 1557–1559

Det er kommet ut 6 bind i denne serien. Bind I-II dekker Akershus len, bind III-V Bergenhus len, bind VI Trondheims len. Foruten slotts- og tollregnskaper o.l. er her også skatte- og bygselregnskaper med gårdsnavn og eiendomsoppgaver.

Oslo 1939

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 100,00