Oslo Kapitels protokoller; Forhandlinger 1609–1616

Oslo Kapitels Forhandlinger 1609–1616

Domkapitlene utgjorde en domstol (kapitel- eller tamperretten) som bl.a. dømte i ekteskaps- og sedelighetssaker og saker angående geistlige embetsforsømmelser.

Oslo domkapitels protokoller faller i 2 rekker; Forhandlingsbøker og Kopibøker. Forhandlingsbøkene inneholder referat av domkapitlets forhandlinger, både indre kapitelsaker og rettsmøter. Kopibøkene inneholder kopier av domkapitlets dommer og andre dokumenter. Det er utarbeidet navneregister til begge rekkene.

Første række; Forhandlinger består av 2 hefter. Angitt pris gjelder samlet for begge heftene.

Anden række; Kopibøger er også tilgjengelig i nettbutikken.

Ved O. Kolsrud, Kristiania/Oslo 1914–49

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00