Oslo Kapitels protokoller, Kopibøger 1606–1618

Oslo Kapitels Kopibog 1606–1618

Domkapitlene utgjorde en domstol (kapitel- eller tamperretten) som bl.a. dømte i ekteskaps- og sedelighetssaker og saker angående geistlige embetsforsømmelser.

Oslo domkapitels protokoller faller i 2 rekker; Forhandlingsbøker og Kopibøker. Forhandlingsbøkene inneholder referat av domkapitlets forhandlinger, både indre kapitelsaker og rettsmøter. Kopibøkene inneholder kopier av domkapitlets dommer og andre dokumenter. Det er utarbeidet navneregister til begge rekkene.

Anden række; Kopibøger består av 3 hefter. Angitt pris gjelder samlet for alle heftene.

Første række; Forhandlinger er også tilgjengelig i nettbutikken.

Ved O. Kolsrud, Kristiania/Oslo 1913–49

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00