Oslo lagtings-protokoll nr. II–VII; Oppland lagtings-protokoll nr. I

Oslo lagtingsprotokoll nr. II–VII 1608–1616. Oppland lagtingsprotokoll nr. I 1611–1613

Dommer fra Oslo og Oppland lagting.

Oslo lagdømme omfattet i første del av 1600-tallet disse områdene: Hurum, Røyken, Lier, Hallingdal, Ringerike, Romerike, Follo, Aker, Asker, Bærum, Hadeland, Odalen, Valdres og Marker.

Innholdet i protokollene fra Oslo lagtings dreier seg hovedsaklig om økonomiske tvister, særlig gjeldssaker, og eiendommsaker.

Oppland lagdømme omfattet i denne perioden Gudbrandsdalen, Land, Vardal, Toten, Solør, Østerdalen og Flatbygdene på Hedmark (Furnes, Løten, Nes, Ringsaker, Romedal, Stange, Vang).

Et karakteristisk trekk ved lagtingsprotokollen for Oppland er at mange saker får langt fyldigere referat enn tilsvarende saker i Oslo.

Ved K.J. Kleivane, Oslo 1987

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00