Overhoffrettsdomar 2

Overhoffrettsdomar 2: 1680-1689

Bind 2 av Domar frå Overhoffretten på Akershus.

Overhoffretten avløyste dei norske herredagane, og utgjevinga av overhoffrettsdomane er såleis eit framhald på rekkja av herredagsdombøker som er utgjeven tidlegare (Norske Herredags-Dombøger, også tilgjengelig i nettbutikken). Rekkjene vil vise domspraksis ved høgste norske sentralinstans i samanheng over lang tid.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1987

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00