Overhoffrettsdomar 3

Overhoffrettsdomar 3: 1690-1699

Bind 3 av Domar frå Overhoffretten på Akershus.

Overhoffretten avløyste dei norske herredagane, og utgjevinga av overhoffrettsdomane er såleis eit framhald på rekkja av herredagsdombøker som er utgjeven tidlegare (Norske Herredags-Dombøger). Rekkjene vil vise domspraksis ved høgste norske sentralinstans i samanheng over lang tid.

Ved M.S. Nygard, Oslo 1995

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 200,00