Professor Knud Leems Norske Maalsamlingar fraa 1740-aari

Professor Knud Leems Norske Maalsamlingar fraa 1740-aari
Handskrift nr. 597. 4to i Kallske samling

Dette er bind IV i serien Ældre norske sprogminder

Knud Lems ordsamling inneholder nærmere 4000 ord, hovedsakelig fra Karmøy, men også fra andre deler av landet. Ordformer og betydninger er hjemfestet. Verket inneholder også samling av norske ordspråk og norske talemåter. Utgaven er forsynt med register.

Ved T. Hannaas, Kristiania 1923

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00