Sagbrukskommisjonen 1683–1688

Sagbrukskommisjonen 1683–1688

Akers fogderi
Moss fogderi

samt
1. Sauger Syndenfjelds i Norge som ere bleven bestaaende
og
2. Sauger i Norge som ere bleven reducerede.

Bilag til Norsk Skogindustri, 1950, nr. 12

Ved P.R. Sollied

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 75,00