Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1642–1650, I

Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1642–1650;
Første Bind 1642–1646

Dette bindet gjengir første del av en ekstraktprotokoll fra Hannibal Sehesteds statholderskap. Resten av denne ekstraktprotokollen er utgitt i bind II i samme serie og er også tilgjengelig i nettbutikken. Bindet er utstyrt med navne- og sakregister.

Første bind er fordelt på 3 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet. Ved behov for å kjøpe enkelthefter i denne serien, kontakt Riksarkivets nettbutikk: nettbutikk@arkivverket.no.

Ved H.J. Huitfeldt og E.A. Thomle Christiania 1896–1901

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00