Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1642–1650, II

Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1642–1650;
Andet Bind 1647–1650

Dette bindet gjengir siste del av en ekstraktprotokoll fra Hannibal Sehesteds statholderskap. Første del av denne ekstraktprotokollen er utgitt i bind I i samme serie og er også tilgjengelig i nettbutikken. Bindet er utstyrt med navne- og sakregister.

Bind II er fordelt på 2 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet. Ved behov for å kjøpe enkelthefter i denne serien, kontakt Riksarkivets nettbutikk: nettbutikk@arkivverket.no.

Ved H.J. Huitfeldt og E.A. Thomle Christiania 1903–1906

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00