Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669, I

Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669;
Første Bind 1662–1664

Første bind dekker perioden 1662–1664, Iver Krabbes statholderskap. Dette er første del av en ekstraktprotokoll som også dekker Ulrik Fredrik Gyldenløves statholderskap (1664–1669). Resten av protokollen er utgitt i bind II-IV i denne serien og er også tilgjengelige i nettbutikken. 

Bindet er utstyrt med navne- og sakregister.

Første bind er fordelt på 2 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet. Ved behov for å kjøpe enkelthefter i denne serien, kontakt Riksarkivets nettbutikk: nettbutikk@arkivverket.no.

Ved E.A. Thomle, Christiania 1908–1910

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00