Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669, II

Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669;
Andet Bind 1664–1665

Bind II dekker perioden 1664–1665, første del av Ulrik Fredrik Gyldenløves statholderskap (1664–1669). Resten av Gyldenløves statholderskap dekkes av bind III og IV i denne serien som i sin helhet er tigjengelig i nettbutikken. Navne- og sakregister til bind II–IV finnes i bind IV.

Bind II er fordelt på 2 hefter. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet. Ved behov for å kjøpe enkelthefter i denne serien, kontakt Riksarkivets nettbutikk: nettbutikk@arkivverket.no.

Ved E.A. Thomle og S. Kolsrud, Christiania1911–1917

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00