Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669, III

Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669;
Tredie Bind 1666–1667

Bind III dekker perioden 1666–1667, midtre del av Ulrik Fredrik Gyldenløves statholderskap (1664–1669). Resten av Gyldenløves statholderskap dekkes av bind II og IV i denne serien som i sin helhet er tigjengelig i nettbutikken. Navne- og sakregister til bind II–IV finnes i bind IV.

Ved J. Agerholt og B. Jebsen, Oslo 1931

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00