Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669, IV

Statholderskabets Extraktprotokol af Supplicationer og Resolutioner 1662–1669;
Fjerde Bind 1668–1669

Bind IV dekker perioden 1668–1669, siste del av Ulrik Fredrik Gyldenløves statholderskap (1664–1669). Resten av Gyldenløves statholderskap dekkes av bind II og III i denne serien som i sin helhet er tigjengelig i nettbutikken. Navne- og sakregister til bind II–IV finnes i bind IV.

Ved J. Agerholt, B. Jebsen og E. Jerve, Oslo 1935

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 130,00