Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse

Bendix Christian de Fine
Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse

Boken beskriver dagliglivet i Stavanger amt på begynnelsen av 1700-tallet. Språk, helse, mat, klær, boforhold, natur og arbeidsliv er sentrale tema. Skildringene av dagligliv, økonomi og topografi er utformet som svar på 43 spørsmål som ble sendt fra Danske Kanselli i København til embetsverket i Norge våren 1743. Amtmann de Fines besvarelse for Stavanger amt er spesielt utførlig. Han gikk inn for oppgaven med stor iver og fikk innvilget både medhjelper og utsatt svarfrist. Hans besvarelse ble levert i 1745.

Ved P. Thorson, Stavanger 1952

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 150,00