Trondhjems Reformats 1589. Oslo Domkapitels jordebok 1595

Trondhjems Reformats 1589. Oslo Domkapitels jordebok 1595;
Norske kyrkelege jordebøker etter reformasjonen, bind II

Trondhjems Reformats 1589, med den fulle tittel Reformats av 1589, Trondhjems stifts geistlige sager anliggender, er en kommisjonsrapport over den lokalkirkelige økonomien i Trondhjems stift, som ble forelagt Christian IV av Danmark og Norge i 1589. Rapporten gir en oversikt over prestegjeldene i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nord-Norge, Jämtland og Härjedalen, og en beskrivelse av sogneinndeling, prestegårder, kirkens og prestebordets jordegods og andre inntekter og andre opplysninger.

Oslo domkapittels jordebok 1595 er en fortegnelse over gårder og gårdparter som lå til biskop og domkapittel (geistligheten ved domkirken) i Oslo. Godset lå spredt over store deler av Østlandet og Båhuslen.

Heftet utgave. Innbundet utgave er også tilgjengelig i nettbutikken.

Ved A-M. Hamre, Oslo 1983

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 150,00