Aktstykke frå uppgjerdi millom Norge og Danmark etter 1814

Ved H. Koht, Oslo 1925

Pris kr 100,00

Les mer...

Bodø-saken

British Diplomatic Correspondence relating to the Bodø Affair.
Edited by G.M. Gathorne-Hardy, Oslo 1926

Pris kr 120,00

Les mer...

British Views on Norwegian–Swedish Problems 1880–1895

Selections from Diplomatic Correspondence.
Edited by P. Knaplund, Oslo 1952.

Pris kr 160,00

Les mer...

Forhandlings­protokoll for Norges Venstre­forening 1884–1909

Ved L. Mjeldheim, Oslo 1994

Pris kr 150,00

Les mer...

Forhandlings­protokol ført i Regjerings­raadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814

Udgivet fra det norske Rigsarkiv,
Kristiania 1899

Pris kr 100,00

Les mer...

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk kor­respondanse 1862–1871, I

Bind I: januar 1862–oktober 1863
Ved A. Kaartvedt, Oslo 1956

Pris kr 100,00

Les mer...

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk kor­respondanse 1862–1871, II

Bind II: november 1863–desember 1864
Ved A. Kaartvedt, Oslo 1970

Pris kr 100,00

Les mer...

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk kor­respondanse 1862–1871, III

Bind III: januar 1865–mars 1866
Ved A. Kaartvedt, Oslo 1976

Pris kr 100,00

Les mer...

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk kor­respondanse 1862–1871, IV

Bind IV: april 1866–mai 1867
Ved A. Kaartvedt, Oslo 1982

Pris kr 100,00

Les mer...

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk kor­respondanse 1862–1871, V

Bind V: juni 1867–juli 1869
Ved A. Kaartvedt, Oslo 1987

Pris kr 100,00

Les mer...

Frederik Stang og Georg Sibbern. Politisk kor­respondanse 1862–1871, VI

Bind VI: august 1869–oktober 1871
Ved A. Kaartvedt, Oslo 1990

Pris kr 100,00

Les mer...

Fra den gamle bonde-opposisjon

Brev og innlegg fra stortingene 1818, 1821, 1822 og 1833 av Jacob Hoel
Ved H. Koht, Oslo 1927

Pris kr 100,00

Les mer...

Fridtjof Nansen. Brev III

Bind III: 1906–1918
Ved S. Kjærheim, Oslo, Universitetsforlaget 1963

Pris kr 150,00

Les mer...

Fridtjof Nansen. Brev IV

Bind IV: 1919–1925
Ved S. Kjærheim, Oslo, Universitetsforlaget 1966

Pris kr 150,00

Les mer...

Fridtjof Nansen. Brev V

Bind V: 1926–1930. Tillegg 1888–1925
Ved S. Kjærheim, Oslo, Universitetsforlaget 1978

Pris kr 150,00

Les mer...

Halvdan Koht. Rikspolitisk dagbok 1933–1940

Ved S. Kjærheim, Oslo, Tiden Norsk Forlag, 1985

Pris kr 150,00

Les mer...

Norge som selvstendig stat?

Et anonymt skrift fra 1814
Ved O. Vasstveit, Oslo 1996

Pris kr 150,00

Les mer...

Norge og stormaktene 1906–14

Aktstykker i Det Kgl. Utenriksdepartements arkiv
Ved R. Omang, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1957

Pris kr 100,00

Les mer...

Norges forhold til Sverige under krigen 1940–45, II

Aktstykker utgitt av Det Kgl. Utenriksdepartement
Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1948

Pris kr 100,00

Les mer...

Norges forhold til Sverige under krigen 1940–45, III

Aktstykker utgitt av Det Kgl. Utenriksdepartement
Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1950

Pris kr 100,00

Les mer...

Protokoll for Venstres stortingsgruppe 1883–1940, I

Bind I: 1883–1924
Ved R. Danielsen, Oslo 1975

Pris kr 100,00

Les mer...

Protokoll for Venstres stortingsgruppe 1883–1940, II

Bind II: 1925–1934
Ved R. Danielsen, Oslo 1976

Pris kr 100,00

Les mer...

Protokoll for Venstres stortingsgruppe 1883–1940, III

Bind III: 1935–1940
Ved R. Danielsen, Oslo 1978

Pris kr 100,00

Les mer...

Den Norske Central­administrations Historie 1814–1914

Av H.K. Steffens, Kristiania 1914

Pris kr 100,00

Les mer...

Det Lærde Holland

Henrik Ibsens vennekreds
Av F. Ording, Oslo 1927 

Pris kr 100,00

Les mer...

Historiske Samlinger I

Bind I inneholder Breve fra Justitiarius J.C. Berg til Sorenskriver G.P. Blom 1815–1831; Aktstykker om Bodøsagen.
Ved L. Daae, Y. Nielsen, Christiania 1898–1900

Pris kr 150,00

Les mer...

Historiske Samlinger II

Bind II inneholder bl.a. Aktstykker til Norges historie i 1814, Ankeriana, Diplomatisk Brevveksling om Norge (1814), div. artikler og brevveksling.
Ved L. Daae, Y. Nielsen, Christiania 1902–1907

Pris kr 150,00

Les mer...

Historiske Samlinger III

Bind III inneholder bl.a. Diplomatiske Aktstykker fra 1814, N. Wergelands udkast til grundlov, Aktstykker vedkommende Universitetets Oprettelse og U.V. Møllers Optegnelser fra en Reise i Danmark 1817.
Ved L. Daae, Y. Nielsen, G. Tank,  Christiania 1908–1914

Pris kr 150,00

Les mer...

Studenterne fra 1854

Biografiske Meddelelser
Ved J.K. Bergwitz, Kristiania 1904

Pris kr 75,00

Les mer...

Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945

Ved M.G. Ekker, O. Kolsrud og Å.A. Lange.
Riksarkivet 2011

Pris kr 300,00

Les mer...

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I

Indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder.
Christiania 1865–1870

Pris kr 250,00

Les mer...

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv II

Indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder.
Kristiania 1900–1903

Pris kr 250,00

Les mer...

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv III

Indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder.
Kristiania/Oslo 1911–1933

Pris kr 250,00

Les mer...

Arne Ordings dagbøker I

19. juni 1942–23. juli 1945
Ved E. Opsahl, Riksarkivet/
Tano Aschehoug 2000

Pris kr 250,00

Les mer...

Arne Ordings dagbøker II

24. juli 1945–4. april 1949
Ved G. Mordt, Riksarkivet/
Universitetsforlaget 2003

Pris kr 250,00

Les mer...