Aktstykke frå uppgjerdi millom Norge og Danmark etter 1814

Aktstykke frå uppgjerdi millom Norge og Danmark etter 1814
1ste heftet

Innhold:

I. Fyrebuings-aktar 14 januar 1814–15 juli 1815

II. Protocol
over hvad der mellem Hans Majestæt Kongen af Sverriges og Norges og Hans Majestæt Kongen af Danmarks gjensidige Commissarier er bleven afhandlet med Hensyn til Deeltagelsen i Danmarks Statsgield, og den endelige og specielle Opgjørelse mellem Norge og Danmark.
17 juni 1815– 1 juli 1819

Ved H. Koht, Oslo 1925 

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00