Den Norske Centraladministrations Historie 1814–1914

Den Norske Centraladministrations Historie 1814–1914

Innhold:

 • I:  Under Forening med Danmark
 • II:  Under Christian Frederiks Styre
 • III: Efter Foreningen med Sverige
 • IV:  Indledende Oversigt
 • V:  De enkelte Departementer
 •   1:  Kirkedepartementet
 •   2:  Justitsdepartementet
 •   3:  Finantsdepartementet
 •   4:  Forsvarsdepartementet
 •   5:  Revisionsdepartementet
 •   6:  Indredepartementet (Socialdepartementet)
 •   7:  Arbeidsdepartementet
 •   8:  Landbrugsdepartementet
 •   9:  Udenrigsdepartementet
 • VI:  Statssekretariatet
 • VII: Statsraadsafdelingens Kancelli
 • VIII: Gager
 • IX:  Boligforhold
 • X:  Rang og Uniformer
 • XI:  Departementsøkonomen
 • XII: Kontorudgifter
 • XIII:Centraladministrationens Embedsmænd 1814–1914
 • XIV: Sagregister

Av H.K. Steffens, Kristiania 1914

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00